Naš tim

Creative and talented peoples in the team

Katarina Andjelkov

katarina-cv
 
Dr Katarina Andjelkov se bavi plastičnom i rekonstruktivnom hirurgijom više od 12 godina.

Bitna karakteristika njenog rada je prilagođavanje najsavremenijih tehnika svakom pacijentu ponaosob, poštujući njihove želje.

Angažovana i podjednako posvećena kliničkom i istraživačkom radu, autor je većeg broja stručnih radova objavljenih u najpoznatijim časopisima i čest predavač po pozivu na kongresima iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije širom sveta.


Obrazovanje

  • Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  • Specijalističke studije iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
  • Specijalističke studije iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije, Institut za postdiplomske studije Carlos Chagas, klasa Prof. Ivo Pitanguy, Rio de Žaneiro, Brazil
  • Magistar medicinskih nauka, Medicinski Fakultet u Beogradu; Magistarska teza pod nazivom ”Hirurške komplikacije nakon primarne i odložene rekonstrukcije dojke”
  • Subspecijalizacija iz okuloplastične hirurgije, Univerzitet Fluminense, Rio de Žaneiro, Brazil
  • Doktor medicinskih nauka, Medicinski Fakultet u Beogradu; Doktorska disertacija pod nazivom ”Primena osteokutanog orbikularnog potpornog ligamenta u korekciji pozicije donjih kapaka”

Članstvo

Brazilsko udruženje za plastičnu hirurgiju – SBCP
Američko udruženje plastičnih hirurga (međunarodni član) – ASPS
Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju – SRBPRAS
Internacionalno udruženje za plastičnu i estetsku hirurgiju – ISAPS
Internacionalno udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju – IPRAS
Međunarodno društvo za primenu masnog tkiva u tehnologijama – IFTS