Naš tim

Creative and talented peoples in the team

Marcos Sforza

marcos-cv
 
Profesor Marcos Sforza je jedan od najpoznatijih i najistaknutijih predavača i istraživača u oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije.

Na osnovu dosadašnjeg bogatog iskustva od preko 5.000 izvršenih operacija, čest je gost na konferencijama širom sveta.

Mentor je jednog od svega nekoliko programa stažiranja iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije u Evropi.
www.marcossforza.com


Članstvo

Brazilsko udruženje za plastičnu hirurgiju – SBCP
Američko udruženje plastičnih hirurga (međunarodni član) – ASPS
Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju – SRBPRAS
Internacionalno udruženje za plastičnu i estetsku hirurgiju – ISAPS
Internacionalno udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju – IPRA
Međunarodno društvo za primenu masnog tkiva u tehnologijama – IFTS