Monthly Archives

October 2013 archives

ASPS The Meeting 2013

15 Oct, 2013 1
ASPS The Meeting 2013

San Diego, USA Godišnji kongres Američkog Udruženja Plastičnih hirurga (ASPS) održan je od 11 do 15. oktobra 2013. godine u San Diegu, Kalifornija. Najveći broj izlaganja odnosio se na najnovija dostignuća iz plastične i rekonstruktivne hirurgije.     Dr Katarina Andjelkov predstavila je rad koji je ujedno i deo njene doktorske disertacije, gde je izložila svoje rezultate u korekciji retrakcije (opuštenosti) donjeg kapka nakon estetskih operacija. Sesija je bila posvećena estetskim operacijama lica, a pored nje izlaganje su imali i…

Read more