Blog

IFATS, Amsterdam, Nederland, 14-16.11.2014.

14 Dec, 2014

IFATS je tradicionalno postao mesto i prilika da se okupe lekari i naučnici koji se bave izolacijom, proučavanjem i primenom matičnih ćelija iz masnog tkiva. Kao i proteklih 5 godina, i ove godine su Dr Katarina Andjelkov i Dr Marcos Sforza imali svoja predavanja.
Dr Katarina Andjelkov je prezentovala rad sa preliminarnim rezultatima uticaja različitih faktora na broj i vijalibitet stem i drugih regenerativnih ćelija poreklom iz masnog tkiva (ADRCs). Drugi rad mogućnost kombinovanja masnog tkiva i proteza za potkolenice naročito kod velikih asimetrija u obimu potkolenica. Dr Marcos Sforza je bio autor rada o primeni masnog tkiva na licu u kombinaciji sa manjim zatezanjem lica, kao i o primeni matičnih ćelija na lečenju ćelavosti.
Činjenica da su ove godine 4 rada naših doktora bila uvrštena u glavni program i u udarnim terminima ovako važnog naučnog skupa, komentari na kongresu su bili da to svrstava Srbiju i BelPrime Clinic u vodeće ustanove u Evropi kada se radi o primeni najsavremenijih terapija matičnim ćelijama.