Telo

Penis Enlargement

Povećanje penisa

Jedna od najmanje pominjanih oblasti estetske hirurgije, a najviše pretraživana operacija prema postojećim podacima na internetu, je povećanje penisa.
Moderno društvo je postalo opsednuto time da je „veličina bitna“ , što je dovelo do toga da jedan odredjeni broj muškaraca smatra da je njihova veličina penisa donekle neadekvatna.

Danas se na tržištu mogu naći mnoge ne-hiruške metode, od pumpi do lekova i različitih tehnika masaže koja se nudi kao sredstvo za jačanje penisa. Ali jedina uspešna i trajna tehnika za povećanje penisa jeste hiruška intervencija.

Najčešći model predstavlja izduživanje i proširivanje penisa. Ove tehnike mogu se obavljati kao pojedinačni zahvati ili zajedno.
Ukoliko razmišljate o ovoj intervenciji, konsultujte se sa našim specijalistima, sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći da pronadjete najbolje rešenje jer puno toga zavisi od individualnih osobina pacijenta.

Operacija penisa se uglavnom radi u uslovima analgosedacije i lokalne anestezije, ali ukoliko insistirate, ovaj zahvat može da se izvrši u opštoj anesteziji. Operacija se može obaviti u ambulanto – hirurškoj klinici gde možete ići kući istog dana. Traje oko dva sata, u zavisnosti od toga da li imate proceduru produženja, proširenja ili kombinaciju obe tehnike.

Postupak

Izduživanja

Otprilike jedna trećina do jedne polovine penisa je unutar tela, nalazi se ispod površine pubične kosti do visećeg ligamenta. Hirurškim oslobadjanjem ligamenta povećava se njegova veličina izvan tela, odnosno njegova funkcionalna dužina.

To se vrši kroz kratak rez u predelu korena penisa, iznad pubične kosti. Ovim postupkom ligament se prespoji niže i tako se omogući da penis izadje iz ležišta i produži za 20-50%, iako stvarna dobit individualna. Koriste se uglavnom resorbujući konci kako na unutrašnjim tako i na spoljašnjim šavovima. Produženje penisa operacijom utiče samo na ne-erektivni deo penisa, tokom erekcije veličina će ostati ista, ali ugao može biti malo niži nego pre operacije.

Proširenje

Da bi ste povećali obim penisa neohodno je prvo uraditi manju liposukciju. Nakon toga, prečišćena mast se putem injekcije plasira nazad i tako povećava obim penisa. Ubrizgavanjem masti u penis izbegava se mogućnost od ožiljka i skraćuje vreme potrebno za oporavak.

Obično se obim poveća za 30-50%. Proširenje ostaje primetno tokom erekcije kao i kada je penis u mirmom položaju.
Oko 30% ubrizgane masti može biti reabsorbovano u prvih nekoliko meseci. Ako je potrebno, procedura dopune masti se može ponoviti nakon 6 meseci. Konačni rezultati mogu biti dugotrajni.

Postoji mogućnost neophodnog obrezivanja koje se vrši nakon procedure produžetka ili proširenja penisa, jer to sprečava otok kožice glavića, koji može trajati do nekoliko nedelja.

Iako je operacija uvećanja penisa sigurna i efikasna, ipak treba obratiti pažnju na moguće rizike. Moguće su modrice, krvarenje, otok, infekcije ili povrede nerva. Ukoliko dodje do pojave nekih komplikacija, postoji mogućnost daljih korektivnih operativnih postupaka.

Kod nekih osoba može da se napravi dobit do 2 cm, u opuštenom stanju.